Hoàn thiện nhà phố gia đình chị Hiếu 60m2 – Bình Thạnh