Khuyến mãi thiết kế nội thất và thi công xây dựng

Chương trình chỉ áp dụng nhân dịp lễ 20/11 cho 5 khách hàng liên hệ đầu tiên

Khuyến mãi thiết kế nội thất :

+ Miễn phí 50% chi phí thiết kế nội thất với hợp đồng trên 90 triệu

+ Miễn phí 100% chi phí thiết kế nội thất với hợp đồng trên 180 triệu

Khuyến mãi thi công xây dựng :

Miễn phí 50% chi phí thiết kế với hợp đồng thi công dưới 500 triệu

+ Miễn phí 100% chi phí  thiết kế với hợp đồng thi công trên 500 triệu