37 kết quả
Ảnh/Video công trình Xem thêm 5 hình ảnh

Nhà vườn 2 tầng tại Xuân Mai

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Số tầng : 2 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Hà Nội

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 5 hình ảnh

Nhà vườn 1 tầng tại Bắc Giang

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 250m2 / 1 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Bắc Giang

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 4 hình ảnh

Biệt thự hiện đại kết hợp giữa phong cách thiết kế phương Đông và phương Tây

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 250m2 / 2 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Sơn La

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 17 hình ảnh

Liền kề Ocean Park phong cách Art Deco

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn : 250m2

 • Địa điểm xây dựng: Hà Nội

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 23 hình ảnh

Biệt thự Mỹ Đình phong cách Indochina

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn : 300m2

 • Địa điểm xây dựng: Hà Nội

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 25 hình ảnh

Biệt thự Sao Biển Ocean Park phong cách hiện đại

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 350m2 / 3 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Hà Nội

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 13 hình ảnh

Nhà ông Quân Thanh Trì

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 4m2 / 102 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Hà Nội

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 20 hình ảnh

Biệt thự sang trọng, đẳng cấp tại Sóc Sơn

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 360m2 / 3 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Hà Nội

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 6 hình ảnh

Biệt thự - Vinhome Greenbay

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 707m2 / 5 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Hà Nội

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 9 hình ảnh

Biệt thự - Bắc Giang (487m2) 4tầng

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 487m2 / 4 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Bắc Giang

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 28 hình ảnh

Biệt thự - Hạ Long (502m2) 5tầng

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 502m2 / 5 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Quảng Ninh

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá
Ảnh/Video công trình Xem thêm 16 hình ảnh

Biệt thự - Hải Phòng (1,285m2) 8 tầng

Chưa có đánh giá
 • Loại công trình: Biệt thự/ Villa

 • Diện tích sàn / Số tầng: 1,285m2 / 8 tầng

 • Địa điểm xây dựng: Hải Phòng

 • Thời gian xây dựng: Đang cập nhật

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

Chưa có đánh giá