Một thành viên của MITSUI & CO., LTD

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website Xaytoam.vn và các quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau:

1 - Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Người bán phải cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử như sau:

 • Tên và địa chỉ trụ sở đối với thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú đối với cá nhân.
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập đối với tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân đối với cá nhân.
 • Số điện thoại, email.

2 - Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Phục vụ quản lý các thông tin, giao dịch liên quan đến người mua, người bán trên Sàn Thương mại điện tử Xaytoam.vn.
 • Phục vụ việc hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng sử dụng dịch vụ của Xaytoam.vn.
 • Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ mới, các chương trình, sự kiện ưu đãi.

3 - Thời gian lưu trữ thông tin:

      Thời gian lưu trữ là 1 năm trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan nhà nước.

4 - Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 • vn và Nhà cung cấp là người tiếp cận với thông tin khách hàng. Ngoài ra, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản phải cung cấp thông tin
 • Khi phát hiện những sai phạm trong việc khai thác và sử dụng thông tin người dùng không đúng mục đích, người dùng có thể liên hệ qua những cách sách đây:

Liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về văn phòng làm việc của Xaytoam.vn.

Công ty TNHH MVC & CO,

Phòng 903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Liên hệ với Bộ phận CSKH của Xaytoam.vn

Hotline: 024 7309 6896,

Email: info@xaytoam.vn

Giờ làm việc: 8h-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

5 - Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Công ty TNHH MVC & CO,
 • Phòng 903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 • SĐT: 024 7309 6896

6 - Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có thể kiểm tra, xác thực các thông tin thông qua email xác thực thông tin do Xaytoam.vn.gửi cho Khách hàng. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc Khách hàng mong muốn điều chỉnh, bổ sung Khách hàng liên hệ để yêu cầu Xaytoam.vn.điều chỉnh.

7 - Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website Xaytoam.vn.và các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thông tin Người bán trên website nhằm phục vụ việc mua bán giữa Người Bán và Người mua. Nếu cần sự giúp đỡ về kỹ thuật trong việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, Người bán có thể gửi email yêu cầu về: info@xaytoam.vn. Ngoài các thông tin đăng tải công khai trên website, mọi thông tin khác liên quan đến Khách hàng, sẽ được Xaytoam.vn.bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Khi phát hiện những sai phạm trong việc khai thác và sử dụng thông tin người dùng không đúng mục đích, người dùng có thể liên hệ qua những cách sách đây:
 • Liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về văn phòng làm việc của Xaytoam.vn: Công ty TNHH MVC & CO, Phòng 903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, SĐT: 024 7309 6896
 • Liên hệ với Bộ phận CSKH của Xaytoam.vn theo hotline: 024 7309 6896, Email: info@xaytoam.vn.

Giờ làm việc: 8h-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

8 - Phương thức và công cụ để chỉnh sửa dữ liệu:

Để chỉnh sửa dữ liệu các nhân Khách hàng, Khách hàng có thể thực hiện như sau:

 • Khách hàng gửi thông báo cho Công ty về nội dung yêu cầu chỉnh sửa
 • Tiến hành ký phụ lục đi kèm Hợp đồng (nếu Khách hàng yêu cầu)

Đối tác của chúng tôi

Go top