Ban hành và có hiệu lực ngày 30, tháng 9, 2022.

Chào mừng bạn đến với website Xaytoam.vn được vận hành bởi Công Ty TNHH MVC & CO. Những Điều Khoản Sử Dụng sau đây bao gồm thông tin rất quan trọng về quyền và nghĩa vụ của bạn, cũng như các điều kiện, hạn chế và loại trừ áp dụng đối với bạn liên quan đến việc sử dụng và truy cập Nền Tảng Xaytoam (như được định nghĩa dưới đây) và việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào (như được định nghĩa dưới đây), vì vậy, vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này trước khi sử dụng Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ.

Bằng cách truy cập vào Nền Tảng Xaytoam và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng (i) bạn đã đọc và hiểu nội dung của Điều Khoản Sử Dụng, (ii) bạn đã đủ tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam để giao kết hợp đồng với MVC (như được định nghĩa dưới đây), và (iii) bạn đồng ý không hủy ngang rằng bạn chịu ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và MVC (như được định nghĩa dưới đây).  Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng KHÔNG truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Xaytoam hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào.

(LƯU Ý: Nếu bạn dưới 18 tuổi, mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, bạn PHẢI được sự đồng ý hoặc hỗ trợ của cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc đại diện theo pháp luật, tùy trường hợp áp dụng, để sử dụng Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ. Trong trường hợp như vậy, cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc đại diện theo pháp luật của bạn sẽ hỗ trợ bạn trong việc hiểu nội dung của Điều Khoản Sử Dụng, để, nếu phù hợp, thay mặt cho bạn, đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, cấu thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn hoặc giữa họ và MVC. Nếu (i) bạn không chắc chắn về độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc không hoàn toàn hiểu nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc các quy định pháp luật có liên quan áp dụng đối với độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của bạn, hoặc (ii) bạn không có sự đồng ý hoặc không nhận được sự hỗ trợ từ cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc đại diện theo pháp luật khác, vui lòng KHÔNG truy cập Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng Dịch Vụ.)

Việc truy cập và sử dụng mật khẩu bảo vệ hoặc vào một số khu vực bảo mật của Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng Dịch Vụ bị hạn chế đối với Khách Hàng có Tài Khoản Người Dùng (như được định nghĩa dưới đây). Bạn không được truy cập trái phép những phần đó hoặc đối với bất kỳ thông tin được bảo mật nào trên Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ, theo bất kỳ phương thức nào bị cấm bởi MVC.

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1 Định nghĩa:

Trừ khi được định nghĩa khác, những thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa như sau:

1.1.1. “Khách Hàng”, “bạn” hoặc “của bạn” có nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân có nguyện vọng tìm kiếm thông tin Đối Tác Dịch Vụ, và đánh giá về Đối tác Dịch Vụ trên Nền Tảng Xaytoam.

1.1.2. “Đối Tác Dịch Vụ” có nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ xây dựng nhà ở hoặc dịch vụ khác liên quan đến xây dựng có nhu cầu được đăng tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ của mình trên Nền Tảng Xaytoam; bao gồm: Đối Tác Dịch Vụ không trả phí và Đối Tác Dịch Vụ trả phí. Trong đó:

(i) Đối Tác Dịch Vụ không trả phí là tổ chức hoặc cá nhân được Chúng tôi cung cấp dịch vụ quảng cáo trong phạm vi các thông tin về hồ sơ giới thiệu tổ chức hoặc cá nhân đó; các công trình đã thực hiện và các đánh giá từ Người Sử Dụng.

(ii) Đối Tác Dịch Vụ trả phí là tổ chức hoặc cá nhân được Chúng tôi cung cấp dịch vụ quảng cáo và dịch vụ nghiên cứu thị trường căn cứ theo hợp đồng dịch vụ giữa tổ chức hoặc cá nhân đó và MVC.

1.1.3. “Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là tất cả quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, quyền đối với kiểu dáng, quyền đối với cơ sở dữ liệu, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, quyền bảo vệ bí mật thương mại và thông tin bảo mật, quyền bảo vệ lợi thế thương mại và danh tiếng, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tương tự khác và tất cả các đơn đăng ký các quyền này, cho dù ở hiện tại hay được tạo lập trong tương lai, ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, và tất cả các quyền lợi, đặc quyền, quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các quyền này, dù trong quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai.

1.1.4. “MVC”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” là Công Ty TNHH MVC & CO, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0109647758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2021 (như được sửa đổi tại từng thời điểm), có địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.1.5. “Tổn Thất” có nghĩa là tất cả tiền phạt, tổn thất, số tiền xử lý, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý và phí luật sư), các khoản phí, kiện tụng, thủ tục pháp lý, khiếu nại, yêu cầu và trách nhiệm khác, cho dù có thể lường trước được hay không.

1.1.6. “Tài Liệu” có nghĩa, được gọi chung, là thông tin, hình ảnh, đường dẫn liên kết, âm thanh, đồ họa, đoạn phim, phần mềm, ứng dụng và các tài liệu khác được hiển thị hoặc cung cấp trên Nền Tảng Xaytoam và các chức năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên Nền Tảng Xaytoam.

1.1.7. “Mật Khẩu” có nghĩa là mật khẩu hợp lệ mà Khách Hàng có Tài Khoản Người Dùng tại MVC có thể sử dụng liên kết với Tên Tài Khoản để truy cập vào Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng Dịch Vụ.

1.1.8. “Dữ Liệu có nghĩa là dữ liệu được quy định trong Chính Sách Bảo Mật.

1.1.9. “Nền Tảng Xaytoam” có nghĩa là website có tên là Xaytoam.vn (https://xaytoam.vn) do MVC sở hữu và vận hành tại Việt Nam. Nền Tảng Xaytoam là phương tiện quảng cáo cho các Đối Tác Dịch Vụ, từ đó, thông tin về sản phẩm, dịch vụ của các Đối Tác Dịch Vụ, những đánh giá của Người Sử Dụng về sản phẩm, dịch vụ của các Đối Tác Dịch Vụ được đăng tải trên website và tạo không gian để Khách Hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin của Đối Tác Dịch Vụ được quảng cáo trên website phù hợp với pháp luật Việt Nam.

1.1.10. “Chính Sách có nghĩa là các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động, chỉ dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Nền Tảng Xaytoam do MVC ban hành hoặc sửa đổi tại từng thời điểm.

1.1.11. “Chính Sách Bảo Mật” có nghĩa là chính sách bảo mật được quy định tại https://xaytoam.vn/trang-chinh-sach-bao-mat-20 .

1.1.12. “Tài Liệu Bị Cấm” có nghĩa là bất kỳ thông tin, đồ họa, ảnh, dữ liệu hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà:

(a) chứa vi-rút máy tính hoặc mã xâm nhập, mã phá hoại hoặc chương trình gây hại khác;

(b) vi phạm bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ hoặc bất kỳ quyền tài sản nào khác của bên thứ ba;

(c) phỉ báng, bôi nhọ hoặc đe dọa;

(d) tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, giả mạo, gian lận, trộm cắp, độc hại, hoặc có nội dung bất hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành; hoặc

(e) được xem là xúc phạm hoặc bị có thể phản đối, theo quan điểm riêng của chúng tôi.

1.1.13. “Dịch Vụ” có nghĩa là dịch vụ, thông tin và chức năng do chúng tôi cung cấp trên Nền Tảng Xaytoam.

1.1.14. “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp” như định nghĩa tại Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng.

1.1.15. “Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ.

1.1.16. “Nhãn Hiệu” có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu nào được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các tổ chức hoặc cá nhân khác nhau, bao gồm cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo được sử dụng và hiển thị trên Nền Tảng Xaytoam, kể cả Nhãn Hiệu của MVC hoặc của bên thứ ba đã được đăng ký và chưa được đăng ký.

1.1.17. “Tên Tài Khoản” là tên hoặc mã nhận dạng đăng nhập duy nhất để xác định Khách Hàng có tài khoản với MVC.

1.1.18. “Người Sử Dụng” có nghĩa là Khách Hàng đã đăng ký Tài Khoản Người Dùng trên Nền Tảng Xaytoam.

1.1.19. “Tài Khoản Người Dùng” có nghĩa là tài khoản điện tử trên Nền Tảng Xaytoam do Khách Hàng đăng ký khởi tạo và được MVC chấp nhận để Khách Hàng có thể truy cập Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Nền Tảng Xaytoam.

1.2 Diễn Giải:

1.2.1. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, mọi tham chiếu đến bất kỳ điều khoản nào của một văn bản pháp luật sẽ được hiểu là bao gồm cả tham chiếu đến điều khoản đó đã được sửa đổi, ban hành lại hoặc bổ sung vào thời điểm có liên quan.

1.2.2. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, bất cứ khi nào từ “bao gồm” được sử dụng, từ này sẽ được xem là có từ “không giới hạn” hoặc “không bị hạn chế bởi” theo sau.

1.2.3. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi, tất cả các tham chiếu đến ngày có nghĩa là ngày dương lịch và từ “tháng” hoặc “hàng tháng” cũng như tất cả các tham chiếu đến tháng có nghĩa là tháng dương lịch.

1.2.4. Các tiêu đề của mỗi điều khoản được thêm vào nhằm mục đích thuận tiện theo dõi và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của các Điều Khoản Sử Dụng này.

1.2.5. Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn giữa hai hoặc nhiều điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù các điều khoản đó được quy định trong cùng một tài liệu hay các tài liệu khác nhau, hoặc có bất kỳ điều khoản nào không rõ ràng, thì xung đột, mâu thuẫn hoặc điều khoản không rõ ràng đó sẽ được giải quyết và giải thích theo hướng phù hợp với ngữ cảnh nhất.

  1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TRUY CẬP NỀN TẢNG XAYTOAM

2.1 Hướng Dẫn Sử Dụng Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ                        

2.1.1. Thông qua việc cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các Đối Tác Dịch Vụ, thông tin về sản phẩm, dịch vụ của các Đối Tác Dịch Vụ được đăng tải trên Nền Tảng Xaytoam, trên cơ sở đó, Khách Hàng có thể tham khảo, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn Đối Tác Dịch Vụ phù hợp nhu cầu. Khách Hàng sẽ liên hệ tới Đối Tác Dịch Vụ mà mình lựa chọn thông qua thông tin/phương thức liên hệ mà chúng tôi đăng tải trên Nền Tảng Xaytoam dựa trên thông tin mà Đối Tác Dịch Vụ cung cấp cho MVC. Khách Hàng và Đối Tác Dịch Vụ không trực tiếp giao dịch và/hoặc trao đổi thông tin trên Nền Tảng Xaytoam.

2.1.2. Chúng tôi cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Nền Tảng Xaytoam để sử dụng Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ, với điều kiện là chỉ Người Sử Dụng mới có quyền sử dụng Dịch Vụ mà chúng tôi chỉ dành cho Người Sử Dụng.

2.1.3. Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các Chính Sách cũng như bất kỳ sửa đổi nào đối với các Chính Sách đã đề cập trên đây, do chúng tôi ban hành tại từng thời điểm, có sẵn TẠI ĐÂY. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng này và các Chính Sách tại bất kỳ thời điểm nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật, và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này và các Chính Sách nếu bạn tiếp tục truy cập Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng Dịch Vụ sau khi những thay đổi đó được đăng tải trên Nền Tảng Xaytoam. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi này, vui lòng thực hiện quyền chấm dứt được quy định tại Điều 7.2 dưới đây và không truy cập Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng Dịch Vụ.

2.2 Các hoạt động bị hạn chế

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG: 

(a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp (bao gồm cả việc lừa đảo, đe doạ, hoặc thăm dò, thu thập thông tin bất hợp pháp; hoặc phá hoại hệ thống hoặc tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại hệ thống, cấu hình hoặc truyền tải thông tin trên Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường để tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường);

(c) cố ý truy cập trái phép hoặc theo cách khác can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ;

(d) đăng tải, quảng cáo hoặc truyền tải thông qua Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ bất kỳ Tài Liệu Bị Cấm nào;

(e) can thiệp vào việc sử dụng Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ như được mô tả tại đây của người khác;

(f) sử dụng hoặc đăng tải, dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có chứa, hoặc bạn có lý do để nghi ngờ rằng những phần mềm hoặc tài liệu này có chứa vi-rút, các yếu tố gây hủy hoại, mã độc hại, hoặc các thành phần có hại khác có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng dữ liệu trên Nền Tảng Xaytoam, làm hỏng hoặc can thiệp vào hoạt động của máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng khác, Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ; 

(g) sử dụng Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ không tuân thủ chính sách sử dụng được phép của bất kỳ mạng máy tính có kết nối, bất kỳ tiêu chuẩn sử dụng mạng Internet và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào được áp dụng;

(h) thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự Dịch Vụ cung cấp cho một bên thứ ba trên Nền Tảng Xaytoam mà không được MVC đồng ý;

(i) hành động gây mất uy tín của MVC hoặc Nền Tảng Xaytoam dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa những Người Sử Dụng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, tuyên truyền, hoặc phổ biến những thông tin bất lợi cho uy tín của MVC hoặc Nền Tảng Xaytoam;

(j) sử dụng Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ để làm hại trẻ em theo bất kỳ hình thức nào;

(k) giả mạo tiêu đề hoặc thao túng số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Tài Liệu nào được gửi qua Dịch Vụ;

(l) xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Nền Tảng Xaytoam;

(m) thu thập hoặc lấy bất kỳ thông tin nào về hoặc liên quan đến các Khách Hàng khác, bao gồm bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;

(n) làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường, khiến màn hình "kéo" nhanh hơn những Khách Hàng khác có thể nhập hoặc hành động theo cách khác nhằm ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia trao đổi theo thời gian thực của Khách Hàng khác;

(o) thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm hủy hoại, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm hỏng Dịch Vụ, các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch Vụ;

(p) sử dụng Dịch Vụ để cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ quy định pháp luật, quy tắc, quy định, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm cả luật và yêu cầu (cho dù có hiệu lực pháp luật hay không) liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền hoặc chống khủng bố;

(q) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc để “theo dõi” hoặc quấy rối người khác;

(r) sử dụng Dịch Vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm nêu trên; và

(s) thực hiện bất kì hành vi nào khác là hành vi không phù hợp với quy định của pháp luật, chính sách của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.

2.3 Thay đổi Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ

Bạn đồng ý rằng MVC, tại từng thời điểm, mà không cần thông báo hoặc chấp thuận trước, có thể nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng, hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần, Nền Tảng Xaytoam hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào trên Nền Tảng Xaytoam phù hợp với quy định của pháp luật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại của bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tạm ngưng, ngừng hoặc xóa bỏ Dịch Vụ.

2.4 Quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, điều chỉnh nội dung

Chúng tôi có quyền:

(a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Nền Tảng Xaytoam hoặc được thực hiện hay cung cấp thông qua Dịch Vụ. Với toàn quyền quyết định duy nhất của mình, chúng tôi có thể điều tra bất kỳ vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Chính Sách nào và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là phù hợp;

(b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ của bất kỳ Người Sử Dụng nào không tuân thủ hoặc MVC có cơ sở để nghi ngờ rằng Người Sử Dụng đó không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Chính Sách;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà MVC có cơ sở để nghi ngờ rằng bạn có thể đã vi phạm quy định pháp luật, để hợp tác với cơ quan chức năng và hạn chế việc bạn truy cập vào Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ;

(d) yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng Xaytoam tại bất kỳ thời gian nào và để thực hiện quyền của chúng tôi theo Điều này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin hoặc dữ liệu đó hoặc nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã cung cấp thông tin hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận;

(e) xóa, loại bỏ hoặc dừng bất kỳ Tài Liệu Bị Cấm nào được đăng tải, quảng bá, hoặc truyền tải thông qua qua Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ; và

(f) xóa hoặc loại bỏ bất kỳ phần mềm, thông tin hoặc tài liệu nào có chứa, hoặc bị nghi ngờ có chứa, vi-rút, các thành phần gây hại, mã độc hại, hoặc các thành phần có hại khác mà có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng dữ liệu trên Nền Tảng Xaytoam hoặc làm hỏng hoặc can thiệp vào hoạt động của máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng khác, Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ.

2.5 Chính Sách Bảo Mật

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng Xaytoam phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật. 

  1. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Hạn Chế: Khách Hàng đã vi phạm hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Chính Sách và Khách Hàng đã bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào không được sử dụng Dịch Vụ ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu của Điều 3.2 dưới đây.

3.2 Điều khoản sử dụng chung:

Bạn đồng ý:

(a) thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ một cách thiện chí và hợp pháp;

(b) đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào do bạn đăng tải hoặc làm xuất hiện trên Nền Tảng Xaytoam liên quan đến Dịch Vụ là chính xác và bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin và dữ liệu đó; và

(c) nhận các thư điện tử quảng bá từ MVC tuân theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật, Chính Sách của MVC và quy định pháp luật áp dụng. Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận những thông báo này, bạn có thể từ chối nhận bằng cách nhấp vào đường dẫn liên kết hiển thị ở cuối thông báo có liên quan.

MVC có thể hủy bỏ hoặc từ chối việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào khi MVC cho rằng hoặc nghi ngờ rằng việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc giao dịch phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ là không phù hợp hoặc gian lận. Để tránh nhầm lẫn, việc sử dụng Dịch Vụ một cách không phù hợp hoặc gian lận bao gồm hành vi lạm dụng khuyến mại hoặc hoạt động gian lận đối với hệ thống.

  1. KHÁCH HÀNG SỞ HỮU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

4.1 Tên Tài Khoản/Mật Khẩu: Một số Dịch Vụ nhất định được cung cấp trên Nền Tảng Xaytoam có thể yêu cầu bạn tạo Tài Khoản Người Dùng hoặc yêu cầu bạn cung cấp Dữ Liệu. Nếu bạn yêu cầu tạo Tài Khoản Người Dùng, Tên Tài Khoản và Mật Khẩu có thể là:

(a) do chúng tôi xác định và cấp cho bạn; hoặc

(b) do bạn cung cấp và được chúng tôi chấp nhận theo toàn quyền quyết định của chúng tôi về việc sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng Xaytoam. Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cập nhật Dữ Liệu hoặc hủy bỏ ngay lập tức hiệu lực của Tên Tài Khoản hoặc Mật Khẩu và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tổn Thất nào mà bạn phải chịu hoặc do bạn gây ra, phát sinh từ hoặc liên quan tới, hoặc bởi yêu cầu hoặc việc hủy bỏ đó. Tại đây, bạn đồng ý thay đổi Mật Khẩu tại từng thời điểm, bảo mật Tên Tài Khoản và Mật Khẩu và chịu trách nhiệm về an toàn của Tài Khoản Người Dùng của bạn và tự chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc sử dụng Tên Tài Khoản hoặc Mật Khẩu (cho dù việc sử dụng đó có được phép hay không). Bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi nếu bạn biết rằng hoặc có lý do để nghi ngờ tính bảo mật của Tên Tài Khoản hoặc Mật Khẩu đã bị xâm phạm, nếu có việc sử dụng trái phép Tên Tài Khoản hoặc Mật Khẩu, hoặc nếu có yêu cầu cập nhập Dữ Liệu của bạn.

(c) Người Sử Dụng có thể nhận thư điện tử quảng bá, tin nhắn ký tự SMS, hoặc tin nhắn và thông báo theo bất kỳ hình thức nào phù hợp với Chính Sách Bảo Mật, Chính Sách của MVC và quy định pháp luật áp dụng. Trường hợp Người Sử Dụng không muốn tiếp tục nhận các thông báo như vậy, Người Sử Dụng có quyền từ chối bằng cách nhấp vào đường dẫn liên kết hiển thị ở cuối thông báo hoặc thay đổi phần thiết lập Tài Khoản Người Dùng của mình.

4.2 Mục đích sử dụng/truy cập: Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng Xaytoam và mọi thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc được khởi tạo từ Tài Khoản Người Dùng của bạn được xem là, tùy từng trường hợp:

(a) việc bạn truy cập vào Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng Dịch Vụ liên quan; hoặc

(b) bạn đăng tải, truyền tải và công bố hợp lệ thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc. Bạn sẽ chịu sự ràng buộc khi truy cập vào Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào từ Tài Khoản Người Dùng của bạn (cho dù việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ đó có được bạn cho phép hay không) và MVC có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hành động, phản hồi hoặc yêu cầu bạn chịu toàn bộ trách nhiệm đối với việc đăng tải, chuyển phát và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc như thể những hành động này do chính bạn thực hiện hoặc truyền tải. Bạn sẽ bồi thường toàn bộ cho MVC và các bên thứ ba đối với bất kỳ và toàn bộ Tổn Thất mà MVC và bên thứ ba gánh chịu do việc sử dụng Tài Khoản Người Dùng của bạn.

  1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1 Quyền Sở Hữu: MVC hoặc bên cấp phép cho MVC hoặc nhà cung cấp dịch vụ của MVC sở hữu, cấp phép và kiểm soát toàn bộ Sở Hữu Trí Tuệ trên Nền Tảng Xaytoam và đối với các Tài Liệu trên Nền Tảng Xaytoam. MVC bảo lưu toàn bộ quyền thực thi Sở Hữu Trí Tuệ của mình trong phạm vi pháp luật cho phép.

5.2 Sử Dụng Hạn Chế: Không có bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng Xaytoam, hoặc bất kỳ Tài Liệu nào được làm lại, đảo ngược lại, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị, phát sóng, tạo đường dẫn siêu liên kết, sao chép y mẫu, làm mẫu, chuyển giao hoặc truyền lại theo bất kỳ cách thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong hệ thống trích xuất thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của MVC hoặc của chủ sở hữu bản quyền có liên quan. Phụ thuộc vào Khoản 5.3, bạn chỉ được chúng tôi cho phép tải xuống và in Tài Liệu cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện là bạn không được dịch, sửa đổi, truyền tải, hoặc phân phối nội dung Tài Liệu vì bất kỳ mục đích nào và rằng MVC hoặc các chủ sở hữu bản quyền có liên quan vẫn giữ tất cả bản quyền và các thông báo của chủ sở hữu có trong Tài Liệu.

5.3 Nhãn Hiệu: Không có bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng Xaytoam hoặc trong Điều Khoản Sử Dụng này cho dù rõ ràng hoặc ngụ ý, ám chỉ, suy luận hoặc được hiểu theo bất kỳ cách nào khác được hiểu là cho phép bạn có quyền sử dụng bất kỳ giấy phép hoặc có quyền sử dụng (bao gồm dưới dạng thẻ meta hoặc đường dẫn liên kết đến một website khác) bất kỳ Nhãn Hiệu nào được hiển thị trên Dịch Vụ mà không có chấp thuận bằng văn bản của MVC hoặc bất kỳ chủ sở hữu Nhãn Hiệu nào khác.

  1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG CUNG CẤP

Bạn cấp cho chúng tôi quyền trên cơ sở không độc quyền, không hủy ngang và vĩnh viễn để sao chép, dịch, chỉnh sửa, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu hoặc thông tin mà bạn cung cấp trên Nền Tảng Xaytoam hoặc cung cấp cho chúng tôi, bao gồm các câu hỏi, đánh giá, bình luận và gợi ý (gọi chung là “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp”) cho bất kỳ mục đích và bằng bất kỳ hình thức nào, và bạn sẽ không thực hiện các quyền nhân thân của mình đối với các Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp của bạn chống lại chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào ngay cả sau khi bạn ngừng sử dụng Dịch Vụ hoặc ngừng truy cập Nền Tảng Xaytoam miễn là việc sao chép, dịch, chỉnh sửa, truyền tải, phân phối và sử dụng Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp tuân theo các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, Chính Sách Bảo Mật, Chính Sách và pháp luật hiện hành. Khi bạn đăng tải bình luận hoặc đánh giá lên Nền Tảng Xaytoam, bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền không hủy ngang và vĩnh viễn để sử dụng tên mà bạn cung cấp hoặc Tên Tài Khoản của bạn liên quan đến các đánh giá, bình luận, hoặc nội dung khác. Bạn không được sử dụng địa chỉ thư điện tử giả, giả mạo danh tính của người khác hoặc có hành động khác gây nhầm lẫn cho chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp nào. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, công bố, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi và, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp của bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc công bố, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa đó. Để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, Bạn công nhận và đồng ý rằng MVC sẽ thực hiện việc cung cấp Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp hoặc bất kỳ thông tin nào của Bạn có liên quan đến việc truy cập, sử dụng Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ, theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và MVC sẽ không phải chịu và/hoặc được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm/nghĩa vụ liên quan đến việc cung cấp này.

  1. CHẤM DỨT

7.1 Chấm dứt bởi MVC: MVC có quyền chấm dứt thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi dựa trên Điều Khoản Sử Dụng này bằng việc ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc xóa Tài Khoản Người Dùng của bạn trong các trường hợp sau:

(a) bạn vi phạm các quy định pháp luật Việt Nam, Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản bổ sung cụ thể về dịch vụ hoặc bất kỳ Chính Sách nào;

(b) chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền hoặc theo lệnh của tòa án;

(c) chúng tôi có cơ sở để tin một cách hợp lý rằng hành vi của bạn gây tổn hại hoặc phát sinh trách nhiệm cho bất kỳ Khách Hàng nào khác, bên thứ ba, Google, hoặc Bizfly - ví dụ: tấn công mạng, lừa đảo mạng, quấy rối, gửi thư rác, gây hiểu nhầm cho người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc về bạn;

(d) nếu có lý do để tin rằng thông tin bạn cung cấp cho MVC là không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam;

(e) bạn không truy cập hoặc trao đổi thông tin trên Nền Tảng Xaytoam trong sáu (6) tháng liên tục;

(f) đối với Khách Hàng là tổ chức, bạn bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của mình, hoặc đối với Khách Hàng cá nhân, bạn bị kết án hoặc đang thi hành bản án;

(g) bạn tiếp tục có hành vi theo cách thức khiến cho Nền Tảng Xaytoam phải chịu trách nhiệm;

(h) bạn tham gia vào các hoạt động lừa đảo, không trung thực, làm gián đoạn thị trường hoặc gây mất đoàn kết giữa những Người Sử Dụng khác của Nền Tảng Xaytoam;

(i) bạn tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam và/hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hoặc

(j) chúng tôi ngừng cung cấp Dịch Vụ theo quyết định của riêng mình tuân thủ quy định tại Khoản 2.3.

Nếu bạn cho rằng Tài Khoản Người Dùng của mình đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi tại trang thông tin liên hệ.

7.2 Xóa Tài Khoản Người Dùng bởi Bạn: Bạn có toàn quyền ngừng truy cập Nền Tảng Xaytoam hoặc sử dụng Dịch Vụ theo ý muốn của mình. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ bằng cách hủy kích hoạt Tài Khoản Người Dùng và ngừng truy cập vào Nền Tảng Xaytoam bất kỳ lúc nào.

7.3 Duy trì hiệu lực: Khoản 2.2 đến 2.5, 3, 4, 5.1, 5.3, 6, 8, 9, và 10 sẽ có tiếp tục có hiệu lực kể cả khi chấm dứt thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi dựa trên Điều Khoản Sử Dụng này bất kể bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

  1. THÔNG BÁO

8.1 Thông Báo Từ MVC: Tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được xem là đã gửi cho bạn vào:

(a) ngày công bố hoặc phát sóng nếu được gửi cho bạn qua bất kỳ phương thức dưới dạng in ấn hoặc điện tử mà MVC có thể lựa chọn; hoặc

(b) ngày ký nhận nếu được gửi qua được bưu điện hoặc giao tại địa chỉ của bạn. 

8.2 Thông Báo Từ bạn: Bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng văn bản đến địa chỉ văn phòng được chỉ định của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng TẠI ĐÂY, và chúng tôi chỉ được xem là đã nhận được thông báo sau khi ký nhận thông báo đó (nếu thông báo được gửi bằng văn bản) hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi đã xác nhận đã nhận được thông báo của bạn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh chóng các thông báo từ bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ luôn phản hồi trong cùng khoảng thời gian như nhau.

8.3 Các Phương Thức Khác: Bất kể có các Khoản 8.1 và 8.2 trên đây, chúng tôi có quyền chỉ định các phương thức thông báo thông tin phù hợp tại từng thời điểm (bao gồm thư điện tử, tin nhắn ký tự SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác) và thời gian hoặc thời điểm mà thông báo đó được coi là đã gửi.

  1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Bồi thường: Bạn đồng ý bảo vệ và bồi hoàn cho chúng tôi và các đơn vị liên kết, bên cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, bên cấp phép, nhà cung cấp, bên kế nhiệm và bên nhận chuyển giao của chúng tôi và của các đơn vị liên kết, bên cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tránh khỏi và chống lại bất kỳ hành động pháp lý, khiếu nại, trách nhiệm, tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc lệ phí nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Chính Sách hoặc việc bạn sử dụng Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ bao gồm Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp của bạn.

9.2. Quyền Và Yêu Cầu Biện Pháp Khắc Phục Cộng Dồn: Trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền và yêu cầu biện pháp khắc phục của MVC theo Điều Khoản Sử Dụng này là cộng dồn và không ảnh hưởng đến mà bổ sung cho bất kỳ quyền hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục nào khác mà MVC có thể có theo quy định của pháp luật. Việc MVC không thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục nào theo Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc theo pháp luật (trừ trường hợp được quy định rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo pháp luật nếu có) không được xem là cản trở hoặc ngăn cản việc MVC thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục nào khác theo Điều Khoản Sử Dụng này hoặc quy định của pháp luật.

9.3 Không Từ bỏ: Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được xem là chúng tôi từ bỏ việc thực thi quyền hoặc điều khoản đó trong tương lai. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và có chữ ký của chúng tôi và các đại diện được ủy quyền hợp pháp của bạn.

9.4 Hiệu Lực Từng Phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp, không có giá trị hiệu lực hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó được xem là tách biệt với và sẽ không ảnh hưởng đến tính pháp lý hoặc khả năng thực thi của những điều khoản còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này, nếu phù hợp.

9.5 Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp: Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm cả Chính Sách, sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm cả sự tồn tại, hiệu lực, giải thích, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng này, sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết chung thẩm tại Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là cấu thành một phần của Điều Khoản Sử Dụng này bằng việc được dẫn chiếu tại Điều 9.5 này. Hội đồng trọng tài gồm một (1) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh. Địa điểm trọng tài ở Hà Nội, Việt Nam.

9.6 Đính chính lỗi: Bất kỳ lỗi về đánh máy, văn thư, hoặc các lỗi hoặc thiếu sót khác trong bất kỳ chấp thuận, hóa đơn hoặc tài liệu nào khác từ phía chúng tôi sẽ có thể được chúng tôi đính chính mà không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào đối với chúng tôi.

9.7 Ràng Buộc và Kết Luận: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu ghi chép nào (bao gồm tài liệu ghi chép về bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại liên quan đến Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ, nếu có) do MVC hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của MVC lưu giữ liên quan đến Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ sẽ là có giá trị ràng buộc và là bằng chứng kết luận về bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được truyền tải giữa bạn và MVC. Theo đây, bạn đồng ý rằng tất cả các ghi chép như vậy đều có thể được xem là bằng chứng và rằng bạn sẽ không phản đối hoặc tranh chấp về khả năng được chấp nhận, độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính xác thực của các ghi chép này chỉ vì lý do là các tài liệu này ở dạng điện tử hoặc kết quả trích xuất từ hệ thống máy tính và theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền phản đối của mình, nếu có.

9.8 Giao Thầu Phụ và Ủy Quyền: MVC có quyền ủy quyền hoặc giao thầu phụ việc thực hiện bất kỳ phần nội dung công việc nào của chúng tôi liên quan đến Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ và chúng tôi có quyền sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ hoặc đại lý nào theo các điều khoản mà chúng tôi cho là phù hợp.

9.9 Chuyển Nhượng: Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình hoặc ủy quyền thực hiện bất kỳ nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, chấp thuận này chúng tôi có thể rút lại hoặc là chấp thuận điều kiện theo quyết định riêng của chúng tôi. Bất kỳ việc chuyển nhượng hoặc ủy quyền có chủ đích nào vi phạm quy định này đều vô hiệu ngay từ đầu. Việc chuyển nhượng hoặc ủy quyền không giải phóng bạn khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này.

9.10 Bất Khả Kháng: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, lỗi, gián đoạn hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ sự không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào của nội dung trên Nền Tảng Xaytoam hoặc của Dịch Vụ, nếu do, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp, một sự kiện hoặc việc không thực hiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và trở nên không thể giải quyết được cho dù đã thực hiện tất cả các biện pháp khắc phục có thể, bao gồm thiên tai, hành động của chính phủ, cơ quan nhà nước hoặc tuân thủ pháp luật, quy định, mệnh lệnh, quy tắc hoặc chỉ thị, tình trạng khẩn cấp quốc gia, dịch bệnh hoặc đại dịch (bao gồm cả các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm), nổi dậy, bạo loạn, chiến tranh (cho dù có tuyên bố hay không), nổi loạn, náo loạn dân sự, đình công, bãi khóa hoặc hành động công nghiệp, hỏa hoạn, bão, lũ lụt hoặc động đất, các cuộc tấn công mạng và gián đoạn, mất mát hoặc trục trặc của dịch vụ dữ liệu, tiện ích, thông tin liên lạc hoặc máy tính (phần mềm và phần cứng).

  1. TUYÊN BỐ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

10.1 Dịch Vụ được cung cấp “nguyên trạng” và không có bất kỳ bảo đảm, yêu cầu hoặc tuyên bố nào do chúng tôi đưa ra dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm bảo đảm về chất lượng, vận hành, không vi phạm, tính thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, cũng như không có bất kỳ bảo đảm nào được tạo lập bởi quá trình giao dịch, quá trình thực hiện hoặc sử dụng thương mại. Không giới hạn bởi những điều đã quy định ở trên, MVC sẽ không bảo đảm rằng Dịch Vụ và Nền Tảng Xaytoam hoặc các chức năng có trong đó sẽ khả dụng, có thể truy cập, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác, hoàn chỉnh hoặc không có lỗi, rằng  các khiếm khuyết, nếu có, sẽ được sửa chữa, hoặc Nền Tảng Xaytoam hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ tương tự không có vi-rút, đồng hồ, bộ đếm thời gian, sâu máy tính (worms), khóa phần mềm, thiết bị ngừng bất chợt, ngựa Troia (Trojan horses), định tuyến, bẫy, phần mềm hẹn giờ độc hại (time bombs) hoặc bất kỳ mã, hướng dẫn, chương trình hoặc thành phần độc hại nào khác.

10.2 Bạn nhận thức rằng bạn phải gánh chịu toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Nền Tảng Xaytoam hoặc Dịch Vụ (bao gồm cả các rủi ro vi phạm dữ liệu và an ninh mạng) trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép. Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép Dữ Liệu hoặc Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp của bạn trong bất kỳ trường hợp nào không phải do chúng tôi gây ra, bao gồm cả việc vi phạm dữ liệu do bên thứ ba có ý đồ xấu gây ra.

10.3 Đường dẫn liên kết được cung cấp thông qua Nền Tảng Xaytoam sẽ cho phép bạn rời khỏi Nền Tảng Xaytoam. Đường dẫn liên kết này chỉ được cung cấp như một phép lịch sự và các website mà chúng liên kết đến không thuộc quyền kiểm soát của MVC theo bất kỳ cách nào, và do đó bạn tự chịu rủi ro khi truy cập chúng. Vì vậy, MVC hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website được liên kết như vậy hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một website được liên kết, bao gồm bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các website đó. MVC chỉ cung cấp các liên kết này như một sự tiện lợi và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý hoặc thể hiện sự liên kết, xác nhận hoặc tài trợ của MVC đối với bất kỳ website được liên kết nào hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

10.4 Ngay cả khi chúng tôi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong phạm vi thiệt hại trực tiếp và thực tế. Các thiệt hại này sẽ không bao gồm bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, thiệt hại gián tiếp hoặc thiệt hại đặc biệt, cho dù những thiệt hại đó có thể lường trước được hay không. Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng Xaytoam và Dịch Vụ theo Điều Khoản Sử Dụng này phát sinh từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại (cho dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hay cách khác) chống lại chúng tôi sẽ giới hạn ở mức 1 triệu đồng Việt Nam, tổng số tiền phí mà chúng tôi thu của bạn hoặc số tiền quy định trong quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp, tùy thuộc vào mức tiền nào thấp hơn.