CÔNG TY TNHH

MVC & CO

——————

Số:  01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

                       Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT XAYTOAM.VN

I. Nguyên tắc chung

 1. Website, https://Xaytoam.vn (“vn” hoặc “Website”), do Công ty TNHH MVC & CO (“Công Ty”) sở hữu, và cho phép các cá nhân, thương nhân, và tổ chức hoạt động kinh doanh hợp pháp, được Xaytoam.vn chính thức chấp nhận, và sử dụng Dịch Vụ (được định nghĩa dưới đây) do Công Ty và các bên liên quan cung cấp.
 2. Các thương nhân, tổ chức, và cá nhân tham gia giao dịch mua bán hàng hóa, sản phẩm, và cung cấp dịch vụ tại Xaytoam.vn có thể tự do thỏa thuận các điều khoản và điều kiện của giao dịch trên cơ sở thiện chí và những thỏa thuận đó không được trái với quy định pháp luật.
 3. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ được giao dịch hoặc cung cấp trên Xaytoam.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp bị cấm kinh doanh hoặc thuộc danh mục sản phẩm và hàng hóa bị hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật, và không có bất kỳ khiếu nại nào về sở hữu trí tuệ đối với chúng.
 4. Hoạt động thương mại điện tử trên Xaytoam.vn phải được thực hiện công khai và minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.
 5. Tất cả các nội dung trong Quy Chế Hoạt Động này tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Khi sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), tất cả các thương nhân, tổ chức, và cá nhân tham gia giao dịch trên Xaytoam.vn phải thừa nhận trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với mình, và tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật áp dụng và các quy chế cũng như các chính sách của Website (bao gồm nhưng không giới hạn bởi, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật và Quy Chế Hoạt Động này), được sửa đổi hoặc ban hành tại từng thời điểm.
 • Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ: Xaytoam.vn
 • Địa chỉ truy cập dành cho người bán/nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác..: Xaytoam.vn

II. Quy định chung

1. Tên miền của Website là: https://Xaytoam.vn là website cho phép các tổ chức, cá nhân tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ theo Điểm a Khoản 2 Điều 35 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi tại từng thời điểm.

Cụ thể, các nhà thầu, công ty xây dựng, công ty thiết kế, kiến trúc sư và nhà cung cấp vật liệu xây dựng và thiết bị nhà ở (“Đối Tác Dịch Vụ” hoặc “Người Bán”) có thể đăng ký tài khoản và đăng tải trên Website các thông tin về công trình xây dựng, kiến trúc và nhà ở để quảng bá, giới thiệu và tiếp cận các khách hàng có nhu cầu về dịch vụ xây dựng nhà ở. Người Mua/Khách hàng được tìm hiểu, xin báo giá các thông tin sản phẩm.

2. Website được sử dụng để kết nối người bán (Đối Tác Dịch Vụ) và người mua (khách hàng) để quảng bá và giới thiệu các công trình xây dựng nhà ở và tạo điều kiện cho quá trình mua, bán hàng hóa, và cung ứng dịch vụ được thực hiện một cách hiệu quả, nhanh chóng và trọn vẹn.

3. Thành viên của Website:

“Thành Viên” của Website là các thương nhân, tổ chức, và cá nhân đã đăng ký thành công tài khoản tại Xaytoam.vn và được cấp thông tin tài khoản theo quy trình chi tiết bên dưới. Thành viên được phân loại thành các nhóm sau:

 • Người Bán (Đối Tác Dịch Vụ)
 • Chủ nhà

4. Thành Viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng, Quy Chế Hoạt Động này, và các quy định và chính sách về việc sử dụng Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật), được ban hành và sửa đổi tại từng thời điểm.

5. Sau khi đăng ký các tài khoản, Thành Viên được phép sử dụng Dịch Vụ có sẵn trên Website.

6. Dịch Vụ bao gồm tất cả các dịch vụ do Công Ty cung cấp trên Xaytoam.vn hoặc liên quan đến Xaytoam.vn.

7. Địa chỉ giao dịch: https://xaytoam.vn

8. Lĩnh vực hoạt động của Website được phân loại như sau:

Trưng bày và giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ bởi Thành Viên mà pháp luật cho phép;

9. Thành Viên không được phép bán các hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ vi phạm phong tục, truyền thống, hoặc pháp luật. Trường hợp xảy ra vi phạm đó, những biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện theo các quy chế được quy định tại trang chủ của Website.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

Website không cung cấp dịch vụ mua bán trên đó. Người mua vào website để tra cứu, tìm hiểu thông tin về các công trình xây dựng, nội thất và hàng hoá/dịch vụ trên các gian hàng của Nhà cung cấp.

2. Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…):

Người dùng có thể đăng ký tham gia là Chủ nhà để đăng tải các công trình xây dựng của mình trên website.

Người dùng có thể đăng ký tham gia là Đăng ký đối tác - là người bán, nhà cung cấp

Quy trình trong trường hợp đăng ký bởi Chủ nhà

Bước 1: Người dùng nhấp vào mục đăng ký, cung cấp các thông tin, Website sẽ gửi mã xác nhận cho người dùng.

Bước 2: Đăng công trình của mình, Chủ nhà nhấp vào Đăng công trình

Bước 3: Chủ nhà điền các thông tin, hình ảnh về công trình. Đây là công trình của chủ nhà đăng tải lên website, không phải là cung cấp dịch vụ.

Sau khi đăng tải sau, Chủ nhà sẽ “tiếp tục”, bài đăng sẽ được Ban quản trị kiểm duyệt.

Ban Quản trị kiểm tra bài đăng của Chủ nhà.

Quy trình trong trường hợp đăng ký bởi chính Đối tác dịch vụ

Đối tác dịch vụ là Nhà cung cấp/Người bán trên website. Tuy nhiên do Website không cung cấp dịch vụ giao kết hợp đồng, dịch vụ thanh toán.

Bước 1: Người dùng nhấp vào mục đăng ký để trở thành đối tác dịch vụ

Bước 2: Sau khi điền các thông tin, hệ thống sẽ gửi cho người dùng thông báo sau:

Bước 3: Ban Quản trị liên hệ với các Đối tác dịch vụ đã hoàn thành bước 2 và xác nhận Đối tác đã đăng ký.

Đối tác cần phải kí Hợp đồng dịch vụ Sàn TMĐT, Khi  đó các đối tác được công nhận là Nhà cung cấp dịch vụ/người bán hàng trên Sàn được quyền mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ.

Bước 4: Ban Quản trị sẽ phát hành tên đăng ký và mật khẩu cho Đối tác.

Bước 5: Với tên đăng ký và mật khẩu, Đối tác nhấp vào “Đăng nhập”

Bước 6: Đối tác dịch vụ nhấp vào đăng công trình để đăng tải thông tin hàng hoá/dịch vụ:

Nhấp” Tiếp Tục”, Đối tác Dịch vụ chọn lựa thông tin đối tác (Chỉ những đối tác dịch vụ đã ký Hợp đồng với Công ty mới hiển thị thông tin Nhà cung cấp trên website)

Sau khi đăng tải thông tin về công trình, ban Quản trị website sẽ kiểm duyệt nội dung thông tin

Ban Quản trị của Sàn sẽ kiểm duyệt thông tin và phê duyệt đăng tải.

Ban Quản trị kiểm tra các bài đăng mới mỗi ngày và tiến hành xóa nếu những bài đăng đó chứa nội dung, từ ngữ không phù hợp hoặc bị cấm bởi điều khoản sử dụng của Xaytoam.vn.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển

Người mua và Người bán tự thực hiện giao dịch mua bán và thỏa thuận về phương thức vận chuyển với nhau, không thông qua Xaytoam.vn. Xaytoam.vn chỉ xây dựng nền tảng website để cho người bán và người mua có thể tìm hiểu thông tin hàng hóa/dịch vụ dễ dàng thuận tiện hơn.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Công ty không có chức năng đặt hàng trực tuyển nên không có Quy trình xác nhận/huỷ đơn hàng

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Công ty chỉ cung cấp các thông tin liên quan đến hàng hóa/dịch vụ trên Xaytoam.vn. Do không phải là Nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ nên Xaytoam.vn không có chính sách trả hàng, hoàn tiền cho Khách hàng. Xaytoam.vn khuyến khích người mua đàm phán, thỏa thuận, xem xét kỹ lưỡng các chính sách liên quan hàng hóa/dịch vụ trước khi giao kết Hợp đồng.

Mọi giao dịch về hàng hóa/dịch vụ do Khách hàng và người bán tự thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, để hỗ trợ hơn nữa tới quyền lợi của người tiêu dùng, Công ty sẽ xây dựng quy định chung của người bán/người đăng tin là thành viên, người cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xaytoam.vn có trách nhiệm bảo hành đối với hàng hóa/dịch vụ không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cam kết như trong phần mô tả đặc điểm trong tin đăng trên Xaytoam.vn.

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Do không phải là Nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ nên Xaytoam.vn không có chính sách bảo hành cho Khách hàng. Xaytoam.vn khuyến khích người mua đàm phán, thỏa thuận, xem xét kỹ lưỡng các chính sách liên quan hàng hóa/dịch vụ trước khi giao kết Hợp dồng.

Công ty khuyến khích Khách hàng nên liên hệ với Người bán để yêu cầu bảo hành, sửa chữa hàng hóa/dịch vụ. Người bán sẽ giúp Khách hàng giải đáp các khúc mắc, chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa, khắc phục theo chính sách của Người bán quy định.

Trong trường hợp, Khách hàng cảm thấy không thỏa đáng, không hài lòng với những giải đáp và phản hồi của Người bán hoặc không liên hệ được với Người bán, hãy ngay lập tức liên hệ với Xaytoam.vn trong vòng 24h kể từ khi phát sinh sự cố. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, giúp khách hàng phân giải và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng theo quy trình xử lý khiếu nại của Xaytoam.vn hoặc hỗ trợ bạn để đòi được quyền lợi của người tiêu dùng

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Quy trình tiếp nhận Khiếu nại

Cách thức liên hệ: Khách hàng gửi khiếu nại liên quan đến giao dịch thực hiện trên website bằng cách liên hệ với Xaytoam.vn hoặc Người bán/bán, thông qua một trong các hình thức sau đây:

Gọi điện thoại:

Xaytoam.vn

Người bán

SĐT: 093 636 5851

Thông tin về Người Bán được niêm yết trên website www.Xaytoam.vn

Gửi Email:

Xaytoam.vn

Người bán

Email: info@xaytoam.vn

Thông tin về Người Bán được niêm yết trên website www.Xaytoam.vn

Gửi văn bản hoặc gặp trực tiếp tại địa chỉ làm việc:

Xaytoam.vn

Người bán

Địa chỉ: Công ty TNHH MVC & CO, P903B, Tòa

Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Thông tin về Người bán được niêm yết trên website www.Xaytoam.vn

Trách nhiệm giải quyết Khiếu nại của các bên

- Khiếu nại liên quan đến dịch vụ của Công ty trên website Xaytoam.vn như khiếu nại về thông tin đăng tải, Khiếu nại về chính sách bảo mật thông tin,…Đối với những khiếu nại này, Xaytoam.vn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết cho người khiếu nại trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin khiếu nại.

- Khiếu nại liên quan đến hàng hóa, giao dịch, bồi thường, bảo hành về hàng hóa và dịch vụ, Khách hàng và Người bán/bán tiến hành thỏa thuận giải quyết khiếu nại với nhau. Tuy nhiên, Xaytoam.vn sẽ hỗ trợ khách hàng theo chính sách khiếu nại của Xaytoam.vn như sau:

  • Xaytoam.vn là nơi để người thông tin một cách dễ dàng hiệu quả. Mọi giao dịch về hàng hóa, dịch vụ do Khách hàng và Người bán/bán tự thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, để hỗ trợ hơn nữa tới quyền lợi của người tiêu dùng, Xaytoam.vn cam kết hỗ trợ khách hàng liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp khiếu nại.
  • Xaytoam.vn không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho Khách hàng liên quan đến tính hợp pháp, tính xác thực về các thông tin, đặc điểm hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, Xaytoam.vn có vai trò cung cấp các thông tin cho Khách hàng và các hỗ trợ khác trong khả năng để giúp Khách hàng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
  • Xaytoam.vn tiếp nhận thông tin từ Khách hàng để kiểm tra, xác thực và quản lý nội dung thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử

Trong trường hợp, Khách hàng thấy không thỏa đáng, không hài lòng với những giải đáp và phản hồi của Người bàn, hãy ngay lập tức liên hệ với Xaytoam.vn trong vòng 24h kể từ khi nhận được phản hồi của Nhà cung cấp. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, giúp bạn phân giải và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng theo quy trình xử lý khiếu nại của Xaytoam.vn hoặc hỗ trợ bạn để đòi được quyền lợi của người tiêu dùng.

   Các biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

 • Gỡ bỏ các thông tin sản phẩm/dịch vụ vi phạm ra khỏi Website
 • Hỗ trợ khách hàng, người tiêu dùng, cơ quan nhà nước xác minh các nội dung thông tin
 • Tuỳ từng trước hợp nếu việc xâm phạm quyền lợi nghiêm trọng, gây thiệt hại, Công ty có thể gửi thông tin tới cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

8. Quy trình khác (nếu có)

IV. Quy trình thanh toán

1. Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

Website không có chứng năng thanh toán

2. Thanh toán giữa đối tác, người bán, nhà cung cấp.. và BQL Website/ứng dụng

Toàn bộ Đối tác Dịch vụ (Người bán) đều phải ký Hợp đồng dịch vụ với Công ty và thanh toán qua hình thức chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của Công ty theo chi tiết tại Hợp đồng (nếu có tính phí)

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

- Hiện tại, các bên không thể thực hiện các giao dịch trên Website. Do đó, các bên tham gia giao dịch tự chịu trách nhiệm đối với an toàn của các giao dịch đó. Xaytoam.vn khuyến cáo Người Mua cần kiểm tra kỹ các thông tin, tình trạng hàng hóa và dịch vụ, và tư cách pháp lý của Người Bán,v.v. trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào.

- Xaytoam.vn cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng liên quan đến Người bán. Tại mỗi gian hàng của Người bán, Người tiêu dùng có thể tìm hiểu cặn kẽ các thông tin của Người hoặc liên hệ với CSKH của Xaytoam.vn để tìm hiểu bán trước khi tiến hành ký kết giao dịch mua bán.

 • Cơ chế bảo đảm an toàn:
 • Luôn tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan Dịch vụ
 • Hỗ trợ khách hàng, người tiêu dùng, cơ quan nhà nước xác minh các nội dung thông tin
 • Tuỳ từng trước hợp nếu việc xâm phạm quyền lợi nghiêm trọng, gây thiệt hại, Công ty có thể gửi thông tin tới cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • Thiết lập chế tài đối với vi phạm của Người bán

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website Xaytoam.vn và các quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau:

- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Người bán phải cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ- CP về Thương mại điện tử theo các Hợp đồng ký kết với Công ty, trong đó có các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ trụ sở đối với thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú đối với cá nhân.
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập đối với tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân đối với cá nhân.
 • Số điện thoại,

- Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Phục vụ quản lý các thông tin khách hàng trên Sàn Thương mại điện tử vn, đồng thời để hỗ trợ giao dịch liên quan đến người mua, người bán hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Phục vụ việc hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng sử dụng dịch vụ của vn.
 • Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ mới, các chương trình, sự kiện ưu đãi.

- Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Thời gian lưu trữ tối thiểu 1 năm trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan nhà nước.

- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 • vn và Nhà cung cấp là người tiếp cận với thông tin khách hàng. Ngoài ra, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản phải cung cấp thông tin
 • Khi phát hiện những sai phạm trong việc khai thác và sử dụng thông tin người dùng không đúng mục đích, người dùng có thể liên hệ qua những cách sách đây:
 • Liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về văn phòng làm việc của Xaytoam.vn. Công ty TNHH MVC & CO, địa chỉ: P903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
 • Liên hệ với Bộ phận CSKH của  Xaytoam.vn theo hotline: 02473096896, Email: info@xaytoam.vn
  Giờ làm việc: 8h-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Công ty TNHH MVC & CO,
 • P903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 • SĐT: 02473096896

- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Khách hàng có  thể  kiểm  tra, xác thực các thông tin  thông qua email xác thực thông tindo Xaytoam.vn.gửi cho Khách hàng. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc Khách hàng mong muốn điều chỉnh, bổ sung Khách hàng liên hệ để yêu cầu Xaytoam.vn.điều chỉnh.

- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website Xaytoam.vn.và các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thông tin Người Bán trên website nhằm phục vụ việc mua bán giữa Người Bán và Người Mua. Nếu cần sự giúp đỡ về kỹ thuật trong việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, Người Bán có thể gửi email yêu cầu về info@xaytoam.vn. Ngoài các thông tin đăng tải công khai trên website, mọi thông tin khác liên quan đến Khách hàng, sẽ được Xaytoam.vn.bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Khi phát hiện những sai phạm trong việc khai thác và sử dụng thông tin người dùng không đúng mục đích, người dùng có thể liên hệ qua những cách sách đây:
 • Liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về văn phòng làm việc của Xaytoam.vn: Công ty TNHH MVC & CO, P903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội, SĐT: 093 636 5851
 • Liên hệ với Bộ phận CSKH của  Xaytoam.vn theo hotline: 02473096896, Email: info@xaytoam.vn
  Giờ làm việc: 8h-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

– Phương thức và công cụ để chỉnh sửa dữ liệu:

 • Để chỉnh sửa dữ liệu các nhân Khách hàng, Khách hàng có thể thực hiện như sau:
 • Khách hàng gửi thông báo cho Công ty về nội dung yêu cầu chỉnh sửa
 • Tiến hành ký phụ lục đi kèm Hợp đồng (nếu Khách hàng yêu cầu)

VII. Quản lý thông tin trên website

- Quy trình kiểm soát thông tin của Ban quản trị:

 • Bộ lọc từ khóa xấu: Hệ thống kỹ thuật của Xaytoam.vn có phần mềm mã hóa các từ khóa xấu. Khi các thông tin đăng tải có nội dung xấu như thông tin hàng hóa cấm kinh doanh trên thương mại điện tử, nội dung trái đạo đức thuần phong mỹ tục sẽ rơi vào các từ khóa đã được mã hóa trong phần mềm và sẽ bị chặc tự động để không hiển thị. Danh mục từ khóa xấu sẽ được ban quản trị chủ động bổ sung, cập nhật thường xuyên.
 • Kiểm duyệt trước khi đăng: Ban quản trị có áp dụng hình thức tiền kiểm thông tin.
 • Kiểm duyệt sau khi đăng: Trường hợp sau khi thông tin hàng được đăng tải nhưng sau đó Ban quản trị của Xaytoam.vn mới phát hiện ra nội dung không phù hợp. Ban quản trị Xaytoam.vn sẽ yêu cầu Người đăng tin điều chỉnh cho phù hợp với Quy chế hoạt động của Xaytoam.vn, trường hợp Người đăng tin không điều chỉnh, Ban quản trị Xaytoam.vn sẽ chủ động gỡ bỏ thông tin không phù hợp.

- Quy định về thông tin đăng tải;

Người dùng không được cung cấp các thông tin, đăng tải các thông tin sau:

 • Không đúng sự thật, không chính xác hoặc sai lạc;
 • Liên quan đến việc bán các món hàng giả hay đồ ăn cắp, hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác.
 • Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Vi phạm bất kỳ luật nào;
 • Có tính chất phỉ báng;
 • Có chứa tài liệu khiêu dâm hay tục tĩu.
 • Có chứa bất kỳ virút máy tính và/hoặc các đoạn chương trình lập trình máy tính nào khác có thể gây hư hỏng, can thiệp bất lợi, có dấu hiệu chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ thông tin hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào;
 • Tạo trách nhiệm pháp lý cho Công ty hoặc khiến Công ty bị mất, toàn bộ hay một phần, các dịch vụ của Các nhà Cung cấp Dịch vụ Internet hay của các nhà cung cấp khác;
 • Giới thiệu, phát tán hay nhằm mục đích giới thiệu và/hoặc phát tán các nội dung hoặc tài liệu tuyên truyền có tính chất phân biệt chủng tộc. "Thông tin" được đề cập trên đây bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào được Người dùng cung cấp cho Công ty hoặc cho các Người dùng khác trong bất kỳ khu vực nhắn tin công cộng nào (ví dụ như các diễn đàn cộng đồng, vùng ảnh và vùng phản hồi) hoặc qua thư điện tử.
 • Người dùng phải tuân thủ Quy chế hoạt động của Xaytoam.vn bao gồm các mặt hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật.
 • Công ty có quyền rà soát thường xuyên các hoạt động đăng tin trên mạng bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi đăng sai sự thật, vi phạm quy chế hoặc lừa đảo sẽ bị xử lý theo quy chế này và pháp luật Việt
 • Công ty có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu Người dùng có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đối với các hành vi lừa đảo Công ty có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt
 • Người dùng cam kết không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vào những mục đích bất hợp pháp, hoặc sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả.

Người dùng không được cung cấp thông tin bất kỳ hàng hóa nào thuộc các trường hợp sau đây:

Sàn Giao dịch TMĐT Xaytoam.vn cấm kinh doanh các dịch vụ, hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật. Bao gồm nhưng không giới hạn các mặt hàng sau đây:

 • Hàng hoá/dịch vụ sản phẩm kém chất lượng, giả mạo, không rõ nguồn gốc
 • Hàng hóa/dịch vụ bị cấm theo pháp luật Việt Nam: Ma túy, Vũ khí, Bộ phận cơ thể người, Thực vật, Động vật nguy cấp, quý hiếm, Sản phẩm khiêu dâm, …Vv.v
 • Hàng hóa/dịch vụ hạn chế kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử Thuốc lá điếu, xì gà, súng săn, đạn súng săn, các loại rượu, …
 • Hàng giả, hàng nhập lậu, hàng vi phạm bản quyền: Tất cả các sản phẩm đăng tin trên Xaytoam.vn phải là sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Sản phẩm/ dịch vụ của Đối tác Dịch vụ (Người bán) sẽ bị gỡ bỏ khỏi website nếu vi phạm các quy định sau đây:

  • Sản phẩm/dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá/dịch vụ bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử;
  • Sản phẩm/dịch vụ vi phạm pháp luật, hàng giả, hàng nhái, hàng không đúng chất lượng sản phẩm như mô tả mà do Ban Quản trị phát hiện hoặc có khiếu nại của các cá nhân, tổ chức khác phản ánh.
  • Nếu sản phẩm/dịch vụ do Người bán đăng tải vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thông tin sai lệch Ban quản trị sẽ yêu cầu Người bản phản hồi. Nếu không phản hồi hoặc không chứng minh đủ căn cứ pháp lý, Ban Quản trị sẽ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Đối với các sản phẩm/dịch vụ vi phạm mà do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, Ban Quan trị sẽ ngay lập tức thông báo và gỡ bỏ dựa theo căn cứ pháp luật.

- Cơ chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân:

Xaytoam cam kết đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân Khách hàng và luôn thiết lập biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa các hành vi sau:

 • Không cho phép đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
 • Không sử dụng thông tin trái phép;
 • Không thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.
 • Luôn tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi vượt quá quyền hạn của Xaytoam.vn
 • Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, Xaytoam sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

- Kiểm soát thông tin người bán:

Vì quy định của Website là các Nhà cung cấp/Đối tác dịch vụ phải ký Hợp đồng với Công ty mới được quyền trở thành Nhà cung cấp trên webiste. Do đó các thông tin của Nhà cung cấp được lưu trữ đầy đủ theo quy định của pháp luật, như là:

 • Tên công ty
 • Người đại diện pháp luật
 • Mã số doanh nghiệp/mã số thuế ( Bản scan hoặc bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp đi kèm với Hợp đồng ký kết, có thể hiện đơn vị cấp và ngày cấp)
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Tài khoản Ngân hàng (nếu có)
 • Các thông tin khác

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Công Ty cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dùng của Website. Tuy nhiên, trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khác dẫn đến người dùng không thể sử dụng Website, người dùng có thể thông báo cho Công Ty tại địa chỉ email và số điện thoại sau đây: 

Email: info@xaytoam.vn,

Số điện thoại: 093 636 5851

Website có chức năng theo đó Công Ty có thể theo dõi, kiểm tra và giải quyết những sự cố kỹ thuật. Khi xảy ra sự cố, Công Ty sẽ xem xét và khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể.

 • Sự cố đơn giản sẽ được Công Ty xử lý ngay sau khi khi phát hiện hoặc nhận yêu cầu từ người dùng.
 • Đối với trường hợp sự cố phức tạp, cần có thời gian kiểm tra, Công Ty sẽ thông báo cho người dùng và cố gắng khôi phục trong thời gian sớm nhất, nhưng không quá 48 giờ sau khi vấn đề đươc Công Ty lưu ý.

Tuy nhiên, Công Ty không và sẽ không chịu trách nhiệm đối với những lỗi kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hay sự cố khác do lỗi của người dùng không tuân thủ Quy Chế Hoạt Động này hoặc các quy chế và chính sách khác của Website. 

IX. Quyền và trách nhiệm của BQL website TMĐT Xaytoam.vn

Quyền của BQT website TMĐT www.Xaytoam.vn:

 1. Xây dựng    và    công    bố    công    khai    trên    website    quy    chế    hoạt    động    của Website Xaytoam.vn; theo dõi và đảm bảo việc thực hiện quy chế đó trên Website.
 2. Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên Website cung cấp thông tin theo quy định khi tham gia hoạt động bán hàng hóa trên
 3. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Website được thực hiện chính xác và đầy đủ.
 4. Công ty bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt
 5. Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp Công ty loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.
 6. Công ty không điều tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của Các trang web Bên thứ Ba. Việc chứa và/hoặc đề cập đến các đường liên kết hay địa chỉ internet trên Trang web không hàm ý rằng Công ty ủng hộ hay tán thành các trang đó. Trong trường hợp Người dùng quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Các trang web Bên thứ Ba, Người dùng phải chịu mọi rủi
 7. Công ty giữ bản quyền sử dụng dịch vụ, hình thức và các nội dung trên trang web theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị website www.Xaytoam.vn:

 1. Đăng ký Website với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định,…cho Người dùng.
 2. Công bố quy chế hoạt động, các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, chính sách giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ, các quy trình công khai trên
 3. Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên Website cung cấp các thông tin:
  • Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức và địa chỉ thường trú của cá nhân, số điện thoại hoặc bất kỳ một phương thức liên lạc nào khác cho Website Xaytoam.vn
  • Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân
  • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 4. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Website và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên
 5. Xây dựng Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Lưu trữ và đảm bảo an toàn đối với toàn bộ các thông tin cá nhân của khách hàng. Cam kết không sử dụng các thông tin này vào bất cứ mục đích thương mại nào khác ngoài phạm vi Quy chế hoạt động của Xaytoam.vn
 6. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 7. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật.
 8. Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật.
 9. Hàng hóa/Dịch vụ khuyến mại được công khai rõ ràng về nguồn gốc, đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ; số lượng, loại, phương thức, giá bán trước và sau ưu đãi; thời gian kết thúc ưu đãi,…Các thông tin cụ thể chi tiết liên quan đến người bán/cung cấp và thông tin hàng hóa/dịch vụ.
 10. Công ty có hệ thống lưu trữ các thông tin đảm bảo kiểm soát, lưu trữ các thông tin liên quan đến khách hàng và đơn hàng để hỗ trợ quyền lợi khách hàng.
 11. Yêu cầu người cung cấp các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
 12. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản án về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên
 13. Hỗ trợ cơ quan nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên
 14. Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
 15. Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 16. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam;
 17. Thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam

X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Xaytoam.vn

1. Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp...) trên website Xaytoam.vn

Quyền của Người Bán/Đối tác Dịch vụ

 1. Được sử dụng các dịch vụ và đầy đủ các tính năng trên Sàn TMĐT
 2. Được cấp, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng toàn bộ công cụ cần thiết (bao gồm tên đăng ký và mật khẩu) để sử dụng Dịch Vụ, và để quản lý các gian hàng, tài khoản và các tính năng trên Xaytoam.vn.
 3. Được cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Xaytoam.vn.
 4. Được quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ và có cơ hội tìm kiếm khách hàng.
 5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật (nếu có), Quy Chế Hoạt Động và Điều Khoản Sử Dụng.

Trách nhiệm của Người Bán/Đối tác Dịch vụ

 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin được quy định trong Quy Chế Hoạt Động.
 2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, loại công trình, diện tích, số tầng, chi phí, phong cách thiết kế, hình ảnh, video, chủ đầu tư,…
 3. Không bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ bị cấm; không bán hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa hạn bị chế, và không bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ vi phạm sở hữu trí tuệ.
 4. Cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh..
 5. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Website.
 6. Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng, cam kết đúng chất lượng dịch vụ với Người mua.
 7. Phối hợp cùng Xaytoam.vn phản hồi thông tin cho Người Mua khi Người Mua ký kết hợp đồng với Người bán.
 8. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thống kê về thương mại điện tử.
 9. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Xaytoam.vn
 10. Chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Xaytoam.vn.
 11. Bảo mật và lưu trữ an toàn tên đã đăng ký, mật khẩu và tài khoản hộp thư điện tử sử dụng cho Dịch Vụ.
 12. Thông báo kịp thời cho Xaytoam.vn về những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm, hoặc lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để xử lý kịp thời.
 13. Không sử dụng Dịch Vụ vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ. Cung cấp thông tin bất hợp pháp, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Xaytoam.vn hay mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường bị cấm. Trong trường hợp vi phạm thì Thành Viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 14. Không thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp, tạo những công cụ tương tự Dịch Vụ trên Website , hoặc cung cấp Dịch Vụ cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Xaytoam.vn.
 15. Không được hành động gây mất uy tín của Xaytoam.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành Viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một Bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin xâm hại đến uy tín của Xaytoam.vn.
 16. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 17. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.
 18. Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp (nếu có)
 19. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có), Quy Chế Hoạt Động, và Điều Khoản Sử Dụng

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên website Xaytoam.vn

Quyền của Người Mua

 1. Trở thành Thành Viên miễn phí.
 2. Được cung cấp, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng tất cả các công cụ cần thiết (bao gồm tên đăng ký và mật khẩu) để sử dụng Dịch Vụ và quản lý tài khoản và các giao dịch trên Xaytoam.vn.
 3. Được cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ để sử dụng các công cụ, tính năng thực hiện giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Xaytoam.vn.
 4. Được hưởng các chính sách ưu đãi do Công Ty hoặc các bên thứ ba cung cấp trên Website (nếu có). Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Xaytoam.vn hoặc gửi trực tiếp đến Thành Viên.
 5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật (nếu có), Quy Chế Hoạt Động này, và Điều Khoản Sử Dụng.

Trách nhiệm của Người Mua

 1. Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo quy định tại Quy Chế Hoạt Động này.
 2. Thông báo kịp thời cho Xaytoam.vn về những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm,….
 3. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao kết Hợp đồng với Người bán
 4. Không được sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa. Thăm dò thông tin bất hợp pháp, tạo ra và phát tán vi rút có hại cho hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Xaytoam.vn, hoặc cho mục đích đầu cơ, thao túng thị trường để tạo đơn hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán, dự đoán nhu cầu thị trường bị cấm. Trong trường hợp vi phạm, Thành Viên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định của pháp luật.
 5. Không thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, tuyên truyền, phân phối, cung cấp hoặc tạo các công cụ tương tự như Dịch Vụ cung cấp trên Website, hoặc cung cấp Dịch Vụ cho bên thứ ba mà không được Xaytoam.vn cho phép trước theoQuy Chế Hoạt Động này.
 6. Không được làm mất uy tín của Xaytoam.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa Các Thành Viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai hoặc thông qua bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin ảnh hưởng đến uy tín của Xaytoam.vn.
 7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có), Quy Chế Hoạt Động, và Điều Khoản Sử Dụng

XI. Điều khoản áp dụng

 1. Quy Chế Hoạt Động này được niêm yết công khai tại trang chủ của Website với đầy đủ các thông tin chính sách, quy trình, quyền lời và trách nhiệm.
 2. Quy Chế Hoạt Động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được đăng tải trên Website. 
 3. Trường hợp phải thay đổi nội dung Quy Chế Hoạt Động này để đảm bảo mục đích và hoạt động của Website thì Ban Quản Trị sẽ đưa ra thông báo trên Website trước năm (5) ngày. Sau năm (5) ngày thông báo, những sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy Chế Hoạt Động chính thức có hiệu lực. Việc Thành Viên tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi Quy Chế Hoạt Động sửa đổi được công bố và thực thi sẽ được xem như chấp thuận Quy Chế Hoạt Động sửa đổi.

XII. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT Xaytoam.vn

 • Website Thương mại điện tử https://Xaytoam.vn
 • Công Ty: Công ty TNHH MVC & CO
 • Địa chỉ: P903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 • Tel: 093 636 5851                                   

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY