Công ty tôn trọng và cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của Người Bán theo chính sách bảo vệ thông tin tại Website Xaytoam.vn và các quy định của pháp luật Việt Nam. Xin vui lòng đọc kỹ quy định của Chính sách bảo vệ thông tin Người Bán dưới đây (sau đây gọi là “Chính sách”) để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi của Người Bán.

Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách này, các thuật ngữ, từ và cụm từ viết hoa trong Chính sách này sẽ có cùng ý nghĩa như được quy định trong Quy chế hoạt động Website cung cấp dịch vụ TMĐT Xaytoam.vn.

1.     Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1 - Mục đích

Chúng tôi yêu cầu Người Bán cung cấp thông tin nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Người Mua, quản lý cơ sở dữ liệu về Người Bán và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

1.2 - Phạm vi thu thập thông tin

Người Bán có trách nhiệm cung cấp chính xác, trung thực và đầy đủ thông tin và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử như sau:

- Tên và địa chỉ trụ sở đối với thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú đối với cá nhân.

- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập đối với tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân đối với cá nhân.

- Số điện thoại, email.

- Với người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh.

2.     Phạm vi sử dụng thông tin

- Phục vụ quản lý các thông tin, giao dịch liên quan đến Người Mua, Người Bán trên Sàn Thương mại điện tử Xaytoam.vn.

- Phục vụ việc hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng sử dụng dịch vụ của Xaytoam.vn.

- Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ mới, các chương trình, sự kiện ưu đãi.

3.     Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ tối thiểu là 01 năm trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan nhà nước hoặc một thời hạn tối thiểu khác theo quy định pháp luật. Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý thông tin cho đến khi những thông tin này không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào theo quy định tại Mục 1.1 của Chính sách này.

4.     Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

- Website và Người Mua là chủ thể tiếp cận với thông tin của Người Bán. Ngoài ra, thông tin của Người Bán sẽ được cung cấp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Khi phát hiện những sai phạm trong việc khai thác và sử dụng thông tin Người Bán không đúng mục đích, Người Bán có thể liên hệ qua những cách sau đây:

- Liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về văn phòng làm việc của Xaytoam.vn.

 • Công ty TNHH MVC & CO,
 • Phòng 903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Liên hệ với Bộ phận CSKH của Xaytoam.vn

 • Hotline: 024 7309 6896,
 • Email: info@xaytoam.vn
 • Giờ làm việc: 8h -17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

5.     Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

- Công ty TNHH MVC & CO,

- Địa chỉ: Phòng 903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- SĐT: 024 7309 6896

6.     Phương tiện và công cụ để Người Bán tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Người Bán có thể kiểm tra, xác thực các thông tin thông qua email xác thực thông tin do Xaytoam.vn gửi cho Người Bán. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc Người Bán mong muốn điều chỉnh, bổ sung, Người Bán liên hệ qua những cách sau đây:

- Người Bán gửi thông báo cho Công ty về nội dung yêu cầu chỉnh sửa

- Tiến hành ký phụ lục đi kèm Hợp đồng (nếu Người Bán yêu cầu)

7.     Cam kết bảo mật thông tin Người Bán

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân.

- Thông tin Người Bán trên website chỉ được sử dụng nhằm phục vụ Mục đích theo quy định tại Mục 1.1 và Phạm vi sử dụng thông tin theo quy định tại Mục 2 của Chính sách này. Ngoài các thông tin đăng tải công khai trên website, mọi thông tin khác liên quan đến Người Bán sẽ được Xaytoam.vn.bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Người Bán là cá nhân, chính sách bảo vệ thông tin của Người Bán được quy định tại Chính sách Bảo mật của Công ty.

- Mọi sự giúp đỡ về kỹ thuật trong việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, Người Bán vui lòng gửi email yêu cầu về: info@xaytoam.vn.

- Khi phát hiện những sai phạm trong việc khai thác và sử dụng thông tin Người Bán không đúng mục đích, Người Bán có thể liên hệ qua những cách sau đây:

- Liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về văn phòng làm việc của Xaytoam.vn:

 • Công ty TNHH MVC & CO
 • Địa chỉ: Phòng 903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 • SĐT: 024 7309 6896

- Liên hệ với Bộ phận CSKH của Xaytoam.vn

 • Hotline: 024 7309 6896
 • Email: info@xaytoam.vn.
 • Giờ làm việc: 8h-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu